De Schatvinder | Helpt je schitteren! | Cookies & Privacy
De Schatvinder | Helpt je schitteren!
9495
page,page-id-9495,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-3.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Cookies & Privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. De belangrijkste is een analytische cookie die websitebezoek meet.
Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

 

De Schatvinder zal te allen tijde verantwoordelijk omgaan met persoonsgegevens.
Lees hieronder de privacyverklaring.

 


 

Privacyverklaring De Schatvinder

 

De Schatvinder/ Edwin Frericks, gevestigd aan Amelandlaan 14, 5628 KA te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

De Schatvinder / Edwin Frericks
Amelandlaan 14, 5628 KA Eindhoven
+31 6 43 40 57 99
info@deschatvinder.nl
www.deschatvinder.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

De Schatvinder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Organisatienaam
 4. Geslacht
 5. Adresgegevens
 6. Telefoonnummer

 

Onderdeel 1 en 2 worden verwerkt zodra gebruik wordt gemaakt van het contactformulier op de website. Onderdeel 1 t/m 6 worden verwerkt in het geval van klanten en opdrachtgevers. Deze gegevens worden over het algemeen via openbare kanalen verzameld, zoals bijvoorbeeld de website van de opdrachtgever. Niet-openbare gegevens worden indien nodig opgevraagd bij klant of opdrachtgever. Ook worden onderdeel 1 t/m 5 (deels) verwerkt bij het inzichtelijk houden van prospects.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals informatie over bijvoorbeeld ras, godsdienst, politieke voorkeur, seksuele leven, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Tevens verwerken wij geen bijzondere nummers zoals burgerservicenummer (BSN).

 

Onze website en/of dienst heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deschatvinder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

De Schatvinder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij je te leveren
 • De Schatvinder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

De Schatvinder neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Schatvinder) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

De Schatvinder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorieën

Voor- en achternaam

E-mailadres

Organisatienaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

 

Bewaartermijn

Maximaal 7 jaar vanaf eerste benodigde (formele) contact of na redelijkheid.

 

Reden

Gerechtvaardigd belang en/of i.v.m. wettelijke belastingaangifte

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

De Schatvinder verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

De Schatvinder gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Schatvinder gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Hieronder een overzicht van gebruikte cookies op www.deschatvinder.nl:

 

Cookie Consent
Functie: Plugin om cookiemelding te genereren

 

WordPress
Functie: standaard cookie van WordPress voor een goede werking van de site

 

Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

 

Meer informatie over de Google Analytics Cookie: Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Schatvinder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deschatvinder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Schatvinder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

De Schatvinder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@deschatvinder.nl. De Schatvinder heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

 • Verantwoordelijk omgaan met laptop, zodat deze niet ongewenst toegankelijk is voor derden
 • Laptopaanmelding met wachtwoord
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall